Truy cập

Cao đẳng Kinh doanh tin học và Dịch vụ công cộng Kagoshima

19-32 Higashisengokucho, Thành phố Kagoshima, Kagoshima, 892-0842, Nhật Bản
099-239-9522
kbcc.japanese@gmail.com

Việc đi lại từ nước ngoài

Do đã có các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc, Thượng Hải, Đài Loan, Hồng Kông tới Kagoshima, nên việc đi lại tương đối thuận lai.

Thời gian đi lại xấp xỉ

 • Thời gian bay trung bình từ Sân bay Kagoshima tới Seoul (Hàn Quốc) là 2 giờ.
 • Thời gian bay trung bình từ Sân bay Kagoshima tới Đài Bắc (Đài Loan) là 2 giờ 10 phút.
 • Thời gian bay trung bình từ Sân bay Kagoshima tới Thượng Hải là 2 giờ.
 • Thời gian bay trung bình từ Sân bay Kagoshima tới Hồng Kông là 3 giờ 10 phút.
 • Có một điểm quá cảnh khi bay từ Tp. Hồ Chí Minh tới Sân bay Kagoshima. Tổng thời gian bay là 6 giờ 25 phút.

Dẫn đường

Hướng đi từ Sân bay Kagoshima

 • Thời gian trung bình khi đi từ Sân bay Kagoshima tới trạm “Tenmonkan” bằng xe buýt sân bay. Đi bộ từ trạm xe đó sẽ tốn 5 phút.

Hướng đi từ Trạm Kagoshima Chuo

 • 5 phút bằng xe buýt từ Trạm Kagoshima Chuo, xuống tại “Tenmonkan”, 5 phút đi bộ.
 • Xuống tại Trạm Trung tâm Kagoshima 5 phút bằng tàu, xuống tại “Tenmonkan”, đi bộ 5 phút.
 • 20 phút đi bộ từ Trạm Kagoshima Chuo.

Hướng đi từ Trạm Kagoshima

 • Đi xe buýt 5 phút từ Trạm Kagoshima, xuống tại Trạm “Izuro”, đi bộ 5 phút.
 • Đi tàu 4 phút từ Trạm Kagoshima, xuống tại Trạm “Izuro”, đi bộ 5 phút.
 • Đi bộ 15 phút từ Trạm Kagoshima.

Liên hệ KBCC

099-239-9522

Thứ hai tới thứ sáu 9:00 sáng – 5:00 chiều

Email chúng tôi

Truy cập

Kagoshima College of Computer Business and Public Service
19-32 Higashisengokucho, Kagoshima City, Kagoshima, 892-0842, Japan

Bản đồ