kế hoạch

Sự kiện của trường

Sẽ có nhiều sự kiện tổ chức trong năm học. Sinh viên ở KBCC không chỉ học nhiều truyền thống và văn hóa Nhật Bản mà còn có cơ hội tiếp xúc với các sinh viên ngành khác qua các sự kiện.

4


5


6


 • Lễ nhập học – Mùa xuân
 • Chuyến tham quan chào mừng
 • TSE/Giáo dục An toàn giao thông
 • Kiểm tra y tế

 • Ngày thể thao của trường

 • Định hướng đại học
 • Quy tắc khi ăn uống truyền thống

7


8


9


 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật
 • Lễ Thất tịch
 • Diễn tập phòng cháy chữa cháy

 • Kỳ nghỉ hè

 • Tham quan trường

10


11


12


 • Lễ nhập học – Mùa thu
 • Kì nghỉ đông

 • Kiểm tra y tế
 • Chuyến tham quan chào mừng

 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật
 • Kì nghỉ đông

1


2


3


 • Kỳ nghỉ Năm mới
 • Lần đi lễ chùa/đình đầu tiên của Năm mới
 • Kakizome (khai bút đầu năm)

 • Setsubun (bắt đầu mùa xuân)
 • Lớp học nấu học đa quốc gia
 • Kỳ thi tốt nghiệp
 • Chuyến tham quan tốt nghiệp

 • Tốt nghiệp
 • Buổi tiệc cảm ơn
 • Kỳ nghỉ xuân

Liên hệ KBCC

099-239-9522

Thứ hai tới thứ sáu 9:00 sáng – 5:00 chiều

Email chúng tôi

Truy cập

Kagoshima College of Computer Business and Public Service
19-32 Higashisengokucho, Kagoshima City, Kagoshima, 892-0842, Japan

Bản đồ